22.04.08

 

SIJ
Odpad

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 22. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb SIJ, Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ), in Odpad, zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter trgovina d.o.o. Pivka, Velika Pristava 23, Pivka (v nadaljevanju: Odpad), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglašena koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Odpad s strani družbe SIJ na podlagi pogodbe o prodaji deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu zbiranja, predelave in prodaje kovinskih odpadkov ter trgu jekla in jeklenih proizvodov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava