19.03.08

 

Paine & Partners
Stab Erste Holding

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 19. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Paine & Partners, LLC, 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, CA 94404-2127, ZDA (v nadaljevanju: Paine & Partners), in Stab Erste Holding GmbH, Wallersheimer Weg 100, 56070 Koblenz, Nemčija (v nadaljevanju: Stab Erste Holding), ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega kapitala družbe Stab Erste Holding s strani družbe Paine & Partners na podlagi pogodbe o nakupu delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena koncentracija ne izpolnjuje ekonomskih pragov iz 1. odstavka 12. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava