05.03.08

 

Merfin

Merkur

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 5. 3. 2008 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Merfin d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Merfin), in Merkur – trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v nadaljevanju: Merkur), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla na podlagi Pogodbe o ustanovitvi konzorcija za prevzem družbe Merkur – trgovina in storitve d.d., ki je bila sklenjena dne 2. 10. 2007. Na podlagi te pogodbe je s strani ustanoviteljev konzorcija (družbe Merfin d.o.o., Banka Koper d.d., Sava d.d., Euro-Veneto d.o.o., Interfin Naložbe d.d.) dne 2. 11. 2007 sledila objava javne ponudbe za odkup vseh delnic družbe Merkur. V postopku javne ponudbe, ki se je iztekla dne 1. 12. 2007, so prevzemniki postali lastniki 98,44 % vseh delnic družbe Merkur, izključni nadzor nad družbo Merkur pa je pridobila družba Merfin.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava