30.01.08

 

Mondi Packaging
Dunapack Paper and Packaging

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 30. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Mondi Packaging AG, Kelsenstrasse 7, 1032 Wien, Avstrija, in Dunapack Paper and Packaging Limited, Duna utca 42, 1215 Budimpešta, Madžarska, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva dveh tovarn skupine Dunapack, lociranih v Madžarski in Ukrajini, s strani družbe Mondi Packaging na podlagi pogodbe o nakupu premoženja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na trg proizvodnje in prodaje industrijskih vreč, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava