17.01.08

 

GEN energija
TEB, SEL

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 17. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija 42, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN energija), izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb GEN energija, Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica (v nadaljevanju: TEB), in Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode (v nadaljevanju: SEL), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Družba GEN energija je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije od družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. pridobila večinski lastniški delež v družbah TEB in SEL, s tem pa tudi neposreden nadzor nad omenjenima družbama.

 

Prenos družb TEB in SEL na družbo GEN energija omogoča vzpostavitev drugega, konkurenčnega energetskega stebra, kar pomeni, da obravnavana koncentracija ne bo imela za posledico ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja, zaradi katerega bi bila učinkovita konkurenca na upoštevnem trgu proizvodnje električne energije in njene prodaje na debelo izločena ali bistveno zmanjšana.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava