15.01.08

 

Batagel & Co.
Javor Pivka

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 15. 1. 2008 izdal odločbo, s katero je v skladu z 2. odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Batagel & Co., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o., Postojna, Reška cesta 007, 6230 Postojna, in Javor Pivka lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 009a, 6257 Pivka, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Družba Batagel & Co., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o., Postojna, Reška cesta 007, 6230 Postojna, je dne 19. 12. 2007 objavila v časniku Dnevnik prevzemno ponudbo, s katero je nameravala pridobiti izključni nadzor v ciljni družbi Javor Pivka lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 009a, 6257 Pivka, z nakupom delnic ciljne družbe. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK, ki jo je bilo potrebno priglasiti v skladu z 2. odstavkom 12. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava