04.01.08

 

Avtotehna
Swaty

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 4. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz - uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, in Swaty tovarna umetnih brusov d.d., Titova cesta 60, 2000 Maribor, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Swaty d.d. s strani družbe Avtotehna d.d. na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor brusne industrije, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava