30.11.07

 

Avtotehna
Comet

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 30. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz - uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Avtotehna), in Comet, Umetni brusi in nekovine, d.d., Tovarniška cesta 5, 3214 Zreče (v nadaljevanju: Comet), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Comet s strani družbe Avtotehna na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava