21.11.07

 

Produkcija Plus
Fit & Fun

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 21. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Produkcija Plus, storitveno podjetje, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana, in družba Fit & Fun, d.o.o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Priglasitelj je priglasil nameravano koncentracijo, ki se bo izvedla s pridobitvijo 100 % lastniškega deleža družbe Fit & Fun s strani družbe Produkcija Plus, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK. Priglašena koncentracija predstavlja konglomeratno združevanje dejavnosti trženja oglasnega prostora, produkcije TV programov ter dejavnosti fitnes centrov in nege telesa.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, zato je izdal odločbo, da je skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

  

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava