05.11.07

 

Adria Mobil
Sun Roller

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je 5. 11. 2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, Straška cesta 50, Novo mesto, in Sun Roller, S.A., Fogars de la Selva, Ctra. De Tordera a Hostalric, Km 7,5, Barcelona, Španija, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.

 

Koncentracija je nastala na podlagi pridobitve večinskega lastniškega deleža podjetja Sun Roller s strani družbe Adria Mobil, s čimer je družba Adria Mobil pridobila izključni nadzor nad družbo Sun Roller, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve o trgu prodaje mobilnih stanovanjskih enot in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava