25.10.07

 

DZS, Dnevnik, Pristop Skupina
Mediji DPD

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 25. 10. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da ustanovitev družbe Mediji DPD, družba za načrtovanje in zakup medijev, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, s strani družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, in Pristop Skupina, družba za komunikacijski management, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.

 

Priglašena ustanovitev družbe Mediji DPD, ki bo dejavna na področju obratovanja spletnih portalov, ne predstavlja pridobitve skupnega nadzora družb ustanoviteljic v novoustanovljenem podjetju in s tem koncentracije v smislu določil 11. člena ZPOmK, zato je Urad v skladu z 2. odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da obravnavana transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava