28.12.05

Zavarovalnica Triglav

Slovenijales

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 28. 12. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, in Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav in njene odvisne družbe Triglav, finančna družba, d.d.. Zavarovalnica Triglav je preko svoje odvisne družbe Triglav, finančna družba, d.d. na podlagi nakupa delnic družbe Slovenijales na organiziranem trgu pridobila posreden nadzor in kontrolni interes nad družbo Slovenijales, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava