13.12.05

Hypo Leasing, ABC Investicije,

MM Omega, MM Sigma, IM Nepremičnine,

Nagele Nepremičnine, Nagele Alpha Nepremičnine

 

Urad RS za varstvo konkurence je dne 13. 12. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je nameravana koncentracija družb Hypo Leasing, podjetje za financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, in ABC Investicije, investicijska družba, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, MM Omega, investicijska družba, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, MM Sigma, investicijska družba, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, IM Nepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, Nagele Nepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, ter Nagele Alpha Nepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

 

Družba Hypo Leasing je z lastniki zgoraj navedenih družb sklenila predpogodbe, na podlagi katerih namerava v prihodnjih dveh letih skleniti pogodbe o prenosu poslovnih deležev in postati lastnik teh družb v celoti, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.

 

Predmetna koncentracija zadeva nepremičninski sektor. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava