Vlada sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

Sporočilo za javnost

Vlada Republike Slovenije je dne 2. 4. 2009 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
 
V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je dodana opredelitev pojma podatki in zaupni podatki, ureja se način ravnanja z zaupnimi podatki in izrecno določa možnost obdelave osebnih podatkov. Predlagane so dopolnitve členov, ki urejajo organizacijo Urada, in sicer glede odločanja o izločitvi direktorja. Urejena je dolžnost objave pravnomočnih odločb in sklepov Urada, s katerimi se postopek konča, na spletni strani Urada. V zvezi s preiskavo je dodana možnost ugotavljanja identitete oseb, ki se nahajajo v prostorih družbe, kjer se izvaja preiskava, ter možnost kaznovanja fizičnih oseb, ki ovirajo preiskavo. Dodatno je določeno tudi, kdaj se šteje, da podjetje ovira preiskavo. Postopek odpustitve globe in znižanja globe podjetjem, ki sodelujejo z Uradom, pa bo vlada uredila z uredbo. Poleg tega se odpravljajo tudi redakcijske pomanjkljivosti nekaterih določb ZPOmK-1.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava