Uveljavitev sprememb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A)

Sporočilo za javnost

Dne 13. 6. 2009 je stopila v veljavo novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A), ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije številka 40 z dne 29. 5. 2009.

 

Nekatere izmed novosti in sprememb, ki jih prinaša novela, so naslednje:

  • Novela na novo definira pojma podatki in zaupni podatki, ter natančneje opredeljuje način ravnanja z njimi, med drugim tudi postopek razkritja zaupnih podatkov, tudi v povezavi s pravico o dostopu do informacij javnega značaja.
  • Novela uvaja obveznost Urada, da na svoji spletni strani objavi pravnomočne odločbe, s katerimi se postopek pred Uradom konča, brez zaupnih podatkov.
  • Novela določa možnost razširitve postopka tudi po izdaji povzetka relevantnih dejstev.
  • V zvezi s preiskavo daje novela Uradu možnost, da pri izvedbi preiskave pregleda listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, uvaja možnost sankcioniranja fizičnih oseb, ki ovirajo preiskavo, in določa, kdaj se šteje, da podjetje ovira preiskavo.
  • Novela uvaja poleg odpustitve globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih, tudi možnosti znižanja globe pod določenimi pogoji. Novela tudi predvideva ureditev postopka odpustitve in znižanja globe pri kartelih, z uredbo, ki jo sprejme vlada.

Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na naslednji povezavi: ZPOmK-1 npb.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava