Upravno sodišče v zadevi ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja podjetja Telekom v večji meri pritrdilo ugotovitvam Agencije

Agencija je prejela sodbo Upravnega sodišča RS (I U 423/2015-48 z dne 9. 1. 2018), s katero je sodišče v večjem delu pritrdilo ugotovitvam Agencije iz odločbe št. 306-23/2013-151, ki jo je Agencija izdala dne 2. 2. 2015. Agencija je s to odločbo ugotovila, da je podjetje Telekom Slovenije zlorabilo prevladujoč položaj na dveh medoperaterskih telekomunikacijskih trgih, na katerih daje alternativnim operaterjem dostop do svojega omrežja, ki je potreben za zagotavljanje širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji.

 

Izrek odločbe Agencije o ugotovitvi obstoja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU je dostopen na naslovu: http://www.varstvo-konkurence.si/ostali-dokumenti/arhiv-odlocb/odlocba309/, več o zadevi pa je dostopno tudi na naslovu: http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/agencija-za-varstvo-konkurence-avk-je-zakljucila-postopek-presoje-zlorabe-prevladujocega-106/.

 

Upravno sodišče RS je odločbo Agencije odpravilo zgolj v drugi alineji 1. točke izreka odločbe, kjer je Agencija ugotovila, da je podjetje Telekom Slovenije v obdobju od 1. 7. 2005 do 22. 9. 2008 alternativnim operaterjem zagotavljanje svoje veleprodajne storitve širokopasovnega dostopa z bitnim tokom pogojevalo z zakupom telefonskega priključka s strani končnih uporabnikov ali operaterja, čeprav ga ti niso potrebovali in ki tehnično od 1. 4. 2007 dalje glede na lastno prakso niso bile potrebne, ter tako v škodo potrošnikov omejevalo tehnični napredek in pogojevalo sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb, ter v zadnjem odstavku 1. točke izreka, kolikor se ugotovljena kršitev 102. člena PDEU nanaša na omenjeno drugo alinejo 1. točke izreka, in v tem delu vrnilo zadevo Agenciji v ponoven postopek.

 

V preostalem delu pa je sodišče tožbo podjetja Telekom zoper odločbo Agencije zavrnilo in je tako odločba Agencije v večjem delu pravnomočna tako glede ugotovitve obstoja kršitve 9. člena ZPOmK-1, kot tudi 102. člena PDEU.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava