Sporočilo za javnost - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč

Sporočilo za javnost

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je po izvedenem upravnem postopku zoper Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, v katerem je bila ugotovljena kršitev Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK; več o tem na naslednji povezavi) izvedel še prekrškovni postopek. V odločbi o prekršku z dne 28. 2. 2006 je Urad za kršitev 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK pravni sebi in njeni odgovorni osebi izrekel globo v skupni višini 31.000.000 Sit (€129.360,71). Odločba še ni pravnomočna.

 

ZPOmK v 52. členu za kršitev 5. člena ZPOmK (sklenitev sporazuma o omejevanju konkurence) predpisuje globo v višini 30.000.000 Sit (€125.187,78) do 90.000.000 Sit (€375.563,35) za pravno osebo in 1.000.000 Sit (€4.172,93) do 3.000.000 Sit (€12.518,78) za odgovorno osebo pravne osebe. V skladu z Zakonom o prekrških lahko Urad kot prekrškovni organ izreka sankcije v višini najnižje predpisane globe.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava