Sporočilo za javnost - Izpolnjevanje ukrepov, naloženih z odločbo Urada RS za varstvo konkurence z dne 21. 12. 2006, in izrek globe v postopku o prekršku zoper družbo Slopak d.o.o.

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 3. 4. 2007 prejel obvestilo družbe Slopak d.o.o., Parmova 41, Ljubljana (v nadaljevanju: Slopak), o izpolnjevanju ukrepov, naloženih z odločbo Urada, izdano dne 21. 12. 2006, v kateri je bilo ugotovljeno, da je Slopak zlorabil prevladujoč položaj na trgu ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek (več o tem na naslednji povezavi).

 

Družba Slopak je obveznosti, naložene v 2. in 3. točki izreka zgoraj navedene odločbe, izpolnila v trimesečnem roku, tako da je zavezancem ponudila v sklenitev anekse k obstoječim pogodbam, v katerih jim je ponudila možnost spremembe pogodb, tako da se le-te sklenejo ločeno za prenos ravnanja s posamezno vrsto odpadne embalaže (tiste, ki ni komunalni odpadek, in tiste, ki je komunalni odpadek) in znotraj tega določijo tudi deleži prenosa posamezne vrste odpadne embalaže, ter ustrezno spremenila dolžino odpovednega roka.

 

Pri tem Urad poudarja, da v primerih, ko zavezanci želijo spremeniti obstoječe pogodbe in skleniti pogodbo le za eno vrsto obveznosti oziroma za en del obveznosti v skladu z zgoraj navedeno odločbo, za te zavezance pogodba v omenjenem obsegu preneha veljati brez poteka odpovednega roka.

Ukrep o ureditvi razmerja z drugimi sistemi glede uporabe znaka zelene pike, naložen v 4. točki zgoraj navedene odločbe, mora družba Slopak izpolniti v roku 1 leta.

 

Urad je po izvedenem upravnem postopku, v katerem je ugotovil zlorabo prevladujočega položaja s strani družbe Slopak, izvedel tudi postopek o prekršku. V odločbi o prekršku z dne 28. 2. 2007 je Urad družbi Slopak in odgovorni osebi zaradi kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izrekel globo v skupni višini 129.360,71 EUR.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava