Smernice OECD za bojevanje proti dogovorjenemu oddajanju ponudb v javnih naročilih- objava slovenskega prevoda

Sporočilo za javnost

Številne države ugotavljajo tesno povezanost med javnimi naročili in kartelnim dogovarjanjem, ki je ena od hujših oblik kršitve pravil konkurence.
Prikrojevanje razpisnih ponudb (ali dogovorjeno oddajanje ponudb) nastopi, kadar se podjetja, od katerih se sicer pričakuje tekmovalnost, skrivaj zavežejo k dvigu cen ali nižanju kakovosti blaga ali storitev za kupce, ki želijo priti do izdelkov ali storitev po razpisnem postopku. Javne in zasebne organizacije se pogosto zanašajo na konkurenčen razpisni postopek, ki je finančno najugodnejši. Nizke cene in/ali boljši izdelki so zaželeni, ker se sredstva tako prihranijo oziroma sprostijo za drugo blago in storitve. V konkurenčnem postopku lahko dosežemo nižje cene ali boljšo kakovost le, kadar si podjetja resnično konkurirajo (tj. postavijo pogoje pošteno in neodvisno). Prikrojevanje razpisnih ponudb je lahko še zlasti škodljivo, kadar zadeva javna naročila. V državah OECD znašajo javna naročila okrog 15 % BDP, v mnogih državah, ki niso članice OECD, pa je ta številka še višja.  Pri tovrstnih zarotah se porabljajo sredstva kupcev in davkoplačevalcev, hkrati pa se rušijo prednosti konkurenčnega trga. Prikrojevanje razpisnih ponudb v vseh državah OECD je nezakonito ravnanje, preiskujejo in kaznujejo pa ga po zakonih in pravilih o konkurenci. V številnih državah OECD je to prikrojevanje tudi kaznivo dejanje.


Odbor za konkurenco OECD je zato razvil specifično metodologijo oz. smernice  za podporo vladnim institucijam pri izboljšanju javnih naročil, predvsem z vidika bojevanja proti dogovorjenemu oddajanju ponudb v javnih naročilih. Na podlagi izkušenj  več kot 30 držav so smernice oblikovane z namenom podpore pristojnim organom za javna naročila in sicer, prvič, da s skrbnim načrtovanjem postopkov javnih naročil  zmajšajo riziko dogovorjenega oddajanja ponudb in drugič, da v okviru teh postopkov razkrijejo čimveč kršitev.

 

Slovenski prevod smernic (http://www.oecd.org/dataoecd/45/11/43779578.pdf)  je objavljen tudi na spletni strani OECD, kjer so na voljo tudi druge podrobnejše usmeritve.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava