Skupna izjava Evropske mreže za konkurenco (ECN) o uporabi konkurenčnega prava v času krize zaradi korona virusa

Vsi organi za konkurenco v okviru Evropske mreže za konkurenco (ECN), v kateri so združeni Evropska komisija, Evropski nadzorni organ (ESA)  in nacionalni organi za konkurenco v EU/EGP, smo danes izdali skupno izjavo o tem, kako uporabljati evropska pravila konkurence v času krize. Glede na družbeni in gospodarski vpliv krize skupaj poudarjamo, da so pravila konkurence dovolj prožna, da upoštevajo spremembe tržnih razmer, s katerimi se trenutno soočamo. ECN se v celoti zaveda družbenih in gospodarskih posledic, ki jih je sprožil izbruh COVID-19 v EU oziroma na področju enotnega gospodarskega prostora (EGP).

Različni instrumenti EU/EGP na področju konkurence imajo na razpolago mehanizme, ki jih je treba upoštevati, kadar je to ustrezno in potrebno glede na razmere na trgu in razvoj gospodarstva. Pravila o konkurenci zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja, ta cilj pa ostaja pomemben tudi v obdobju, ko je kriza prizadela podjetja in gospodarstvo kot celoto. ECN razume, da lahko trenutna izredna situacija sproži potrebo podjetij po sodelovanju oziroma dogovorih z namenom, da se zagotovita dobava in pravična distribucija redkih proizvodov za vse potrošnike. Zato v trenutnih razmerah ECN ne bo aktivno ukrepala proti  potrebnim in začasnim ukrepom, ki so bili uvedeni, da bi se izognili pomanjkanju ponudbe.

Glede na trenutne okoliščine takšni ukrepi verjetno ne bodo problematični, saj ne bi pomenili omejevanja konkurence v skladu s členom 101 PDEU (oz.  6. člena ZPOmK-1 na ravni Slovenije) ali pa bi ustvarjeni pozitivni učinki presegali posledice teh ukrepov. V primeru, da so podjetja v dvomih glede skladnosti  tovrstnih pobud za sodelovanje s konkurenčnim pravom EU/EGP ali na nacionalni ravni, se lahko o tem posvetujejo z Evropsko  Komisijo, nadzornim organom Efta ali nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco.

Hkrati je izredno pomembno zagotoviti, da izdelki, za katere velja, da so v trenutnih razmerah bistveni za varovanje zdravja potrošnikov (npr. obrazne maske in dezinfekcijska sredstva) ostanejo na voljo po konkurenčnih cenah. ECN bo zato brez oklevanja ukrepala proti podjetjem, ki izkoriščajo trenutne razmere z morebitnim kartelnim dogovarjanjem ali zlorabo prevladujočega položaja.

V zvezi s tem želi  ECN poudariti, da obstoječa pravila proizvajalcem omogočajo določitev najvišje cene za njihove proizvode. Slednje bi se lahko izkazalo za koristno pri omejevanju neupravičenega povečevanja cen na ravni distribucije.
Celotno besedilo skupne izjave je na voljo tukaj.  

Podjetja, ki potrebujejo nadaljnje smernice, naj se za informacije obrnejo na elektronski naslov AVK: gp.avkping@govpong.si  .
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava