Pozivi k dvigu cen

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (Agencija) je v preteklih dneh v sredstvih javnega obveščanja zasledila več prispevkov na temo trga pogonskih goriv, ki vključujejo tudi delovanje Agencije in njeno morebitno ukrepanje. Zlasti je v zadnjem obdobju zasledila pozive slovenskim prevoznikom k dvigu cen svojih storitev za vsaj 101  oziroma 42 odstotke.

Agencija opozarja, da so skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) prepovedani in nični sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij (sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije. Zlasti je prepovedano neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje.

Obstoj konkurence na trgu je izredno pomemben, saj spodbuja podjetja, da potrošnikom ponujajo blago in storitve pod najugodnejšimi pogoji, spodbuja učinkovitost in inovativnost podjetij ter znižuje cene na trgu. Da pa bi bila konkurenca učinkovita, morajo podjetja pri nastopanju na trgu delovati neodvisno, politiko delovanja na trgu morajo določati samostojno, kakršno koli sporazumevanje, usklajevanje ali drugo ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na trgu, pa je prepovedano. Podjetja svojih bodočih odločitev ali poslovne politike ne smejo javno ali zasebno razkrivati svojim konkurentom, ne glede na obliko posredovanja takšne informacije.

V zvezi z navedenim Agencija vse udeležence na trgu opozarja na dolžnost spoštovanja pravil konkurenčnega prava in jih poziva, da se izogibajo vsem ravnanjem, ki bi lahko predstavljala preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije ali na ozemlju Evropske Unije.  Ob tem Agencija opozarja še, da se »kriznih« razmer na trgu ne sme izkoriščati za to, da prihaja do kakršnikoli kršitev pravil konkurenčnega prava.

 

 

 

 

1 "Kdor tega ne bo storil, bo šel v rdeče številke", opozarjajo na OZS (svet24.si)

Avtoprevozniki bodo na avtocestah kupovali cenejše gorivo (rtvslo.si)

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava