Poziv k podajanju pripomb na predlog Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij

Sporočilo za javnost

Na podlagi Normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2009 je Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad), pripravil predlog Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij. Predlagana uredba na novo predpisuje Obrazec za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljevanju: obrazec). Za razliko od Obrazca za priglasitev koncentracije v skladu s 37. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki ga predpisuje Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij  (Ur.l. RS, št. 4/2000), predlagani obrazec podrobneje določa podatke, ki so jih priglasitelji dolžni posredovati Uradu ob priglasitvi koncentracije. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij se naslanja na pravi red Evropske unije, in sicer na prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 802/2004 z dne 7. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij.
 
Skladno s politiko Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo želi Urad k sodelovanju privabiti tudi zainteresirano strokovno javnost. Ker se pristojnosti Urada in vsebina predlaganega zakona nanaša predvsem na t. i. podjetniško omejevanje konkurence, si Urad želi pripomb in predlogov s strani podjetij, podjetniških združenj, odvetnikov in odvetniških pisarn, ki se ukvarjajo s konkurenčnim pravom, ter znanstveno-raziskovalnih institucij.
 
Urad poziva zainteresirano javnost, da poda svoje predloge in pripombe na predlog zakona do četrtka, 26. 3. 2009 na elektronski naslov uvk.mgping@govpong.si oziroma po pošti na naslov Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava