Poziv k podajanju pripomb na predlog novega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

Sporočilo za javnost

Na podlagi Normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2009 je Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad), pripravil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Predlagani zakon določa namestnika direktorja, ureja področje varstva zaupnih podatkov, določa nekatere spremembe v zvezi z opravljanjem preiskav ter na novo uvaja možnost zmanjšanja globe.
 
Skladno s politiko Vlade RS in Ministrstva za gospodarstvo želi Urad k sodelovanju privabiti tudi zainteresirano strokovno javnost. Ker se pristojnosti Urada in vsebina predlaganega zakona nanaša predvsem na t. i. podjetniško omejevanje konkurence, si Urad želi pripomb in predlogov s strani podjetij, podjetniških združenj, odvetnikov in odvetniških pisarn, ki se ukvarjajo s konkurenčnim pravom, ter znanstveno-raziskovalnih institucij.
 
Urad poziva zainteresirano javnost, da poda svoje predloge in pripombe na predlog zakona do četrtka, 19.3.2009, do 12:00 ure na elektronski naslov uvk.mgping@govpong.si oziroma po pošti na naslov Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava