Povabilo k dajanju pripomb k predlaganemu besedilu zavez v postopku, ki ga Urad vodi proti podjetju Europlakat d.o.o.

Sporočilo za javnost

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) vodi proti podjetju Europlakat d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Europlakat d.o.o.), pod opr. št. 306-140/2007, postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (UL RS, št. 36/2008 in 40/2009 v nad.: ZPOmK-1) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325, 24.12.2002; v nadaljevanju: Pogodba ES) oziroma 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list Evropske unije C 115 z dne 9.5.2008, v nadaljevanju: Pogodba EU). Iz pridobljenih podatkov Urada je namreč izhajala verjetnost, da naj bi podjetje Europlakat d.o.o. zlorabilo svoj domnevno prevladujoči položaj na trgu ponudbe oglasnega prostora za zunanje oglaševanje s tem, ko naj bi s sistemom osnovnih in dodatnih popustov za zakup oglasnih površin za zunanje oglaševanje kupce vezalo nase in jih diskriminiralo med seboj.

 

Podjetje Europlakat d.o.o. je Uradu v predmetnem postopku predložilo zaveze na podlagi 39. člena ZPOmK-1, v skladu s katerim lahko podjetje proti kateremu se vodi postopek, Uradu predlaga zaveze, s katerimi se odpravi stanje, iz katerega izhaja verjetnost kršitev določb 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES oziroma 102. člena Pogodbe EU. Namen instituta zavez je predvsem hitra in učinkovita ureditev razmer na trgu, ki je v interesu vseh udeležencev postopka, torej doseči ustrezno rešitev, katere uveljavitev in izvajanje odpravlja vse dvome o morebitnem proti-konkurenčnem delovanju stranke, proti kateri se vodi postopek. Predlagane zaveze so za stranko obvezne, saj Urad o zavezah odloči z odločbo.

 

Pred sprejemom odločitve o sprejemu predlaganih zavez se je Urad odločil, da bo v skladu z izoblikovano prakso Evropske Komisije predlagane zaveze preizkusil na trgu.

 

Prosimo vas, da nam posredujete morebitno mnenje o zavezah na elektronski naslov Urada (uvk.mg (at)gov.si), najkasneje do srede, 24.02.2010, do 12.00 ure.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava