Pošta Slovenije d.o.o. je ugodila zahtevku Agencije za revizijo zoper postopek oddaje javnega naročila za »Vzdrževanje osebnih in tovornih vozil za 4 leta« (in njegovo ponovitev)

Agencija je dne 13. 11. 2019 pri naročniku Pošta Slovenije d.o.o. kot zagovornik javnega interesa vložila zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje javnega naročanja št. JN003429/2019 za »Vzdrževanje osebnih in tovornih vozil za 4 leta« in postopek oddaje javnega naročanja št. JN005434/2019 za »Vzdrževanje osebnih in tovornih vozil za 4 leta – ponovitev«.

Pošta Slovenije d.o.o. je obvestilo o javnem naročilu za vzdrževanje osebnih in tovornih vozil za 4 leta na portalu javnih naročil objavila dne 27. 5. 2019 pod št. JN003429/2019-E01 in v Uradnem listu EU dne 28. 5. 2019 pod št. 2019/S 102-248561. Obvestilo o javnem naročilu za vzdrževanje osebnih in tovornih vozil za 4 leta – ponovitev je Pošta Slovenije d.o.o. na portalu javnih naročil objavila dne 30. 7. 2019 pod št. JN005434/2019-E01 in v Uradnem listu EU dne 31. 7. 2019 pod št. 2019/S 146-360697.

Ob pregledu razpisne dokumentacije obeh javnih naročil je Agencija ugotovila, da je Pošta Slovenije d.o.o. med pogoje za sodelovanje pod točko 2.P8 (Pogoji za udeležbo- usposobljenost izvajalca storitve) oz. 4.2 (Dodatne zahteve naročnika) razpisne dokumentacije uvrstila zahtevo, da lahko vzdrževalna dela izvajajo le pooblaščeni serviserji za izvajanje vzdrževalnih del v garancijskem in izven garancijskem obdobju. Po mnenju Agencije je zahteva Pošte Slovenije d.o.o. po pooblaščenosti serviserjev predstavljala kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člena Zakona o javnem naročanju), saj ni temeljila na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah naročnika. Zahteva je po mnenju Agencije nasprotovala tudi ciljem Uredbe Komisije (EU) št. 461/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 330/2010, saj je onemogočala sodelovanje t. i. neodvisnim serviserjem, s čimer se je že izhodiščno onemogočil kakršenkoli učinek, ki naj bi ga določila omenjenih uredb imela na stanje konkurence pri storitvah, ki so bila predmet javnega naročila. Pošta Slovenije d.o.o. bi mogla in morala ustrezen standard izvajanja storitev zagotoviti z drugimi ukrepi, ki ne bi pomenili onemogočanja sodelovanja v postopku neodvisnim serviserjem. Sporni pogoj je po mnenju Agencije pomenil tudi kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3). Opisano stališče Agencije je skladno tudi z odločitvijo Državne revizijske komisije št. 018-138/2019-5 z dne 3. 9. 2019 o zahtevku Agencije za pravno varstvo javnega interesa v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila FURS (več na: http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/drzavna-revizijska-komisija-ugodila-revizijskemu-zahtevku-agencije-v-zvezi-s-postopkom-odd-205/).

Pošta Slovenije d.o.o. je dne 14. 11. 2019 zahtevku za revizijo ugodila in v celoti razveljavila oba postopka javnega naročanja.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava