Pojasnilo Agencije v zvezi z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v postopku zavarovanja izvršitve odločbe v zadevi Agrokor

Agencija je prejela sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katero je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v postopku zavarovanje izvršitve odločbe o prekršku zoper storilko pravno osebo Agrokor d.d.

Agencija je v predmetni zadevi uporabila institut zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku skladno z 201. členom Zakona o prekrških z namenom zagotoviti temeljni namen izreka sankcij za prekrške. S tem ukrepom je Agencija začasno zasegla podjetju Agrokor d.d. navadne redne delnice podjetja Mercator. Agencija se je za uporabo instituta odločila zato, ker obstaja bojazen in velika verjetnost, da z odločbo o prekršku izrečena globa zaradi nepriglasitve koncentracije Agenciji ne bo izvršena. Kršiteljica pravna oseba je zoper odločitev Agencije vložila pritožbo, ki jo je Okrajno sodišče v Ljubljani s sklepom zavrnilo in tako potrdilo odločitev Agencije. Tudi zoper sklep okrajnega sodišča je kršiteljica vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani zavrglo kot nedovoljeno. Zoper sklep okrajnega sodišča v zvezi s sklepom Agencije pa je vrhovni državni tožilec vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, kateri je Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodilo. Odločilo je namreč, da je mogoče ukrep začasnega odvzema listin oziroma premičnin izreči le zoper fizično osebo in posledično postopek zavarovanje izvršitve odločbe ustavilo.

Agencija odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije spoštuje, vendar hkrati izraža skrb, saj v okviru Zakona o prekrških dejansko niso predvideni drugi vzvodi za zavarovanje izvršitve izrečene sankcije pravni osebi, vzroki, ki so utemeljevali začasni odvzem vrednostnih papirjev, pa še vedno veljajo.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava