Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi PRO PLUS

Javna agencija RS za varstvo konkurence se je seznanila s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP), s katero je to odločilo o pritožbi podjetja Produkcija Plus d.o.o. zoper Republiko Slovenijo zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju: EKČP).

 

V predmetni zadevi je tako ESČP odločilo, da Republika Slovenija v postopku ugotavljanja kršitve zlorabe prevladujočega položaja iz 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki jo je Agencija ugotovila z odločbo št. 306-90/2009-169 z dne 24. 4. 2013 (odločba), le-to pa je s sodbo št. G 7/2013-10 z dne 3. 12. 2013 potrdilo Vrhovno sodišče RS (sodba), ni kršila človekovih pravic podjetju Produkcija Plus d.o.o. Podjetje Produkcija Plus d.o.o. je tako v obdobju od 1. 1. 2003 do 24. 4. 2013 zlorabljalo prevladujoč položaj na trgu televizijskega oglaševanja na ozemlju Republike Slovenije.

 

V zvezi s postopkom izreka denarne kazni zaradi oviranja pooblaščenih oseb Agencije pri opravljanju preiskave v podjetju Produkcija Plus pa je ESČP ugotovilo, da je Republika Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP, in sicer v postopku sodne presoje odločitve Urada RS za varstvo konkurence. Kršitev je po odločitvi ESČP podana, ker Vrhovno sodišče RS v skladu s prakso in zakonodajo v postopku presoje odločitve o izrečeni denarne kazni, kljub zahtevi pritožnika, ni izvedlo ustne obravnave niti ni podalo razlogov za zavrnitev izvedbe obravnave. ESČP o utemeljenosti odločitve o denarni kazni ni odločalo, temveč je zgolj ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojena in pritožniku zaradi navedene kršitve dosodilo pravično odškodnino v višini polovice izrečene denarne kazni, to je v višini 52.500,00 EUR.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava