Obvestilo o priglasitvah in obravnavi koncentracij ter o sprejemu vlog

Priglasitve in obravnava koncentracij

Agencija obvešča podjetja, ki nameravajo Agenciji priglasiti koncentracijo, da ob spremenjenih organizacijskih razmerah zaradi koronavirusa aktivnosti v zvezi s pripravami na koncentracijo in posledično priglasitev le-te Agenciji odložijo do nadaljnjega, kolikor je to mogoče.

Agencija pričakuje, da bodo v prihodnjih tednih nastajale težave pri pridobivanju informacij s strani tretjih oseb, kot so kupci, konkurenti in dobavitelji, hkrati pa se z omejitvami dostopa do informacij in podatkovnih baz ter ovirami pri izmenjavi informacij soočajo tudi sodelavci, ki svoje delo opravljajo na daljavo. Prav tako je omejeno delovanje članov senata Agencije, zaradi česar lahko pride do težav oziroma zamud pri izdaji odločitev.

Sprejem vlog

Agencija bo vse vloge še naprej sprejemala v pisni obliki, vendar se pisne vloge (tudi priglasitve koncentracij) do nadaljnjega lahko vlagajo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, in sicer na e-naslov glavne pisarne gp.avkping@govpong.si. Izvirnike v tiskani obliki je mogoče posredovati po pošti, možno pa jih bo dostaviti tudi naknadno.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava