Obvestilo - Anketa

Urad RS za varstvo konkurence je oktobra 2005 posredoval vprašalnike 100 podjetjem, proizvajalcem oziroma dobaviteljem blaga široke potrošnje, da bi s sodelovanjem podjetij iz različnih panog pridobil podatke o stanju na trgu dobave blaga trgovskim družbam. Urad je prejel le 24 izpolnjenih vprašalnikov, iz katerih je lahko razbral, da se pogoji prodaje za proizvajalce zaostrujejo pri vseh večjih kupcih. Splošne ugotovitve, ki jih lahko razberemo iz odgovorov, so še, da večina dobaviteljev zaradi zapolnitve kapacitet poleg lastnih blagovnih znamk za trgovske družbe proizvaja tudi izdelke s trgovsko blagovno znamko ter da največje trgovske družbe predstavljajo takšen delež v njihovi prodaji, da proizvajalci morebitnega izpada prodaje tem družbam ne bi mogli nadomestiti s prodajo drugim kupcem, kar kaže na veliko pogajalsko moč trgovskih družb. Glede stanja konkurence v panogi, v kateri nastopajo, so podjetja večinoma navedla, da je konkurenca zelo huda in se še zaostruje.

 

Urad se podjetjem, ki so se odzvala, zahvaljuje za sodelovanje. Le tako lahko namreč spremlja in analizira razmere na trgu in na podlagi teh informacij ugotavlja, ali gre za spoštovanje določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter ustrezno ukrepa.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava