Objava prostega delovnega mesta: PODROČNI SEKRETAR (šifra DM 1002)

Rok za prijavo: 20. 1. 2023 do 24.00 ure

Naloge delovnega mesta: 
•    opravljanje preiskovalnih dejanj v skladu s predpisi s področja varstva konkurence,
•    sodelovanje z Evropsko komisijo in drugimi nacionalnimi organi držav članic EU za varstvo konkurence pri opravljanju preiskovalnih dejanj in drugih nalog,
•    vodenje postopkov pred drugimi državnimi organi, priprava vlog agencije za sodišča in druge državne organe,
•    organizacija mednarodnega sodelovanja z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence,
•    vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
•    samostojna priprava strokovnih mnenj, zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv s področja delovno pravnih zadev,
•    samostojno oblikovanje sistemskih rešitev, priprava predlogov predpisov, internih aktov in drugih najzahtevnejših gradiv s področja delovno pravnih zadev,
•    izvajanje kadrovskih funkcij,
•    vzpostavitev in vodenje evidenc,
•    opravljanje drugih najzahtevnejših nalog in vodenje drugih upravnih postopkov s področja NOE,
•    izvajanje drugih administrativnih in organizacijskih nalog,
•    načrtovanje in vodenje postopkov javnih naročil, 
•    obdelovanje osebnih podatkov, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojih nalog. 


Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
•    najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrska izobrazba, 
•    najmanj 6 let delovnih izkušenj,
•    opravljen Strokovni izpit iz upravnega postopka, 
•    višja raven znanja angleškega jezika.

Zaželena znanja in sposobnosti:
•    poznavanje slovenske in evropske zakonodaje in prakse s področja varstva konkurence,
•    izkušnje pri izvajanju nalog s področja varstva konkurence,
•    izkušnje s področja mednarodnega sodelovanja z institucijami OECD, EU, ECN, ICN in nacionalnimi organi za varstvo konkurence, 
•    poznavanje delovanja institucij Evropske komisije, pristojnih za varstvo konkurence,
•    znanje drugega tujega jezika,
•    samostojnost,
•    natančnost,
•    samoiniciativnost.


V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS, št. 24/2006-UPB2 in nadaljnji) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Če ima kandidat opravljen znanstveni magisterij in/ali doktorat se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. 

Kandidatom ponujamo:
•    možnost dodatnih izobraževanj (doma in v tujini),
•    možnost napredovanja,
•    možnost dokazovanja svojih sposobnosti,
•    možnost samostojnega in timskega dela.


Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 20. 1. 2023 do 24.00 ure pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pripisom »Prijava na prosto delovno mesto PODROČNI SEKRETAR (šifra DM 1002)« na elektronski naslov: gp.avk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Informacije o izvedbi objave tega prostega delovnega mesta dobite vsak delovni dan od 9. do 11. ure na tel. št. 01/478-35-97 (Nataša Varzanović).

Opomba: Izrazi, uporabljeni v besedilu te objave, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                          Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava