Agencija je izdala odločbo, s katero je ugotovila, da so podjetja RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., AVTOHIŠA REAL d.o.o., AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., PLEŠKO CARS d.o.o. in Avtoservis KALAN d.o.o. kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 28. 12. 2021 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da so se podjetja RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o., AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko-servisno podjetje, d.o.o., PLEŠKO CARS, Podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o., in Avtoservis KALAN servis in prodaja vozil d.o.o. v postopkih oddaje javnih naročil, katerih predmet oziroma storitve so popravila in vzdrževanja vozil znamke Renault in dobava nadomestnih delov v Republiki Sloveniji, dogovarjala in/ali usklajeno ravnala tako, da so prikrojevala ponudbe, določala cene, razdelila naročnike ter izmenjevala poslovno občutljive informacije. 

Agencija je v odločbi ugotovila, da je med strankami postopka obstajal skupen namen, da ne tekmujejo v postopkih oddaje javnih naročil in si ta med seboj razdelijo, da cene v svojih ponudbah postavljajo tako, kot je bilo dogovorjeno med njimi, ter da si med sabo izmenjajo relevantne informacije, da bo posamezno javno naročilo dobil tisti, ki mu je naročnik oziroma posamezen sklop pripadal v skladu z medsebojnim dogovorom. 

V konkretnem primeru gre za kartel, ki je trajal preko 10 let. Agencija je namreč našla dokaze, na podlagi katerih sklepa, da je trajala kršitev najmanj od 22. 1. 2008, nekatere stranke postopka pa so s kršitvami nadaljevale celo po uvedbi postopka oziroma po opravljenih preiskavah v omenjenih podjetjih.

Stranke postopka so tako v veliki večini izločile učinkovito konkurenco na razpisih, onemogočile, da bi naročniki pridobili ugodnejše oziroma dejansko konkurenčne ponudbe, ter vzdrževale cene na višjem nivoju, kot bi jih določila učinkovita konkurenca na trgu. 

Vse navedeno predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije oziroma na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije. S tem so navedena podjetja kršila prvi odstavek 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Agencija je v postopku prejela vlogo ene izmed strank postopka za odpustitev oziroma znižanje globe, ki vlagatelju omogoča ugodnosti iz programa prizanesljivosti (leniency). Skladno s tem programom so udeleženci kartelov, ki sodijo med omejevalne sporazume po cilju, lahko deležni ugodnejše obravnave v postopku o prekršku. Stranka, ki je vložila vlogo za odpustitev oziroma znižanje globe, je nato v postopku sodelovala z Agencijo tako, da ji je razkrila svojo udeležbo v obravnavanem sporazumu in ji predložila dodatne dokaze, ki dokazujejo predmetno kršitev. Ostale stranke postopka so ugotovitvam Agencije ves čas postopka nasprotovale in zatrjevale, da s svojimi ravnanji niso kršile pravil varstva konkurence in da so očitki Agencije o omejevanju konkurence neutemeljeni.

Odločba Agencije še ni pravnomočna, saj imajo stranke postopka zoper njo pravico do sodnega varstva. O morebitnih tožbah zoper upravne odločbe Agencije odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Povezava na izrek odločbe.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava