Izjava za javnost - Pivovarna Laško & Pivovarna Union

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 9. 5. 2005 izdal odločbo, s katero ne nasprotuje koncentraciji med Pivovarno Laško in Pivovarno Union. Tako je prevzem Pivovarne Union s strani Pivovarne Laško formalno odobren s strani Urada.

 

Urad je 14. 7. 2003 glede koncentracije navedenih družb že odločil, takrat je bila izdana odločba o soglasju pod določenimi pogoji, vendar je Upravno sodišče njegovo odločbo odpravilo in vrnilo zadevo v ponovno odločanje.

 

V postopku presoje koncentracije navedenih družb sta bila združena dva postopka; tisti, ki se je začel na zahtevo družbe Interbrew central European Holding B.V., da se ugotovi neskladnost koncentracije in opustitev priglasitve le-te, in tisti, ki se je začel na podlagi priglasitve Pivovarne Laško.

 

Družba Interbrew je dne 14. 2. 2005 na Urad poslala vlogo, s katero je umaknila svoj predlog za ugotovitev koncentracije in svojo prijavo nasprotne udeležbe v postopku presoje koncentracije Pivovarne Laško in Pivovarne Union. Glede na to, da gre v obeh združenih postopkih za isto vprašanje, ki se mora enotno razrešiti in katerega obravnava se je začela tudi na podlagi priglasitve Pivovarne Laško, Urad samega postopka presoje koncentracije ni ustavil, ampak ga je ustavil za  družbo Interbrew. Družba Interbrew v nadaljnjem postopku ni bila več stranka postopka.

 

Urad je v okviru postopka presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence upošteval navedbe Pivovarne Laško, Pivovarne Union in podjetja Interbrew, kakor tudi študije "Ekonometrična analiza koncentracije na tržnem segmentu piva", ki jo je predložila Pivovarna Laško, "Raziskava o preferencah glede pijač s poudarkom na pivu v Sloveniji", ki jo je predložilo podjetje Interbrew, "Recenzija Ekonometrične analize koncentracije na tržnem segmentu piva Velimirja Boleta in Žige Jereta", ki jo je predložila Pivovarna Union, Oceno ekonometrične analize Margaret Slade, ki jo je predložil Interbrew, "Recenzija V. Boleta in Ž. Jereta Ekonometrične analize koncentracije na trgu pijač", avtorja Jerryja Hausmana, "Cenovna elastičnost pri nakupovanju z metodo BPTO" in poročilo podjetja Mediana o raziskavi "Spremembe v potrošnji in lojalnosti do znamk alkoholnih in brezalkoholnih pijač", ki jih je predložila Pivovarna Laško. Urad je preveril navedbe priglasitelja z izsledki lastnih pravnih in ekonomskih analiz,  z navedbami družb Interbrew ter Pivovarne Union ter odgovori na povzetek relevantnih dejstev. Pri svoji odločitvi je Urad upošteval tudi podatke, ki jih je s pomočjo vprašalnikov ter zahtev za posredovanje podatkov pridobil od kupcev, konkurentov ter ostalih podjetij. Urad je svoje zaključke oprl na merila, ki jih za presojo koncentracij določa ZPOmK, pri tem pa je posebej presojal stopnjo konkurence na trgu, medsebojna razmerja na nabavni in prodajni strani in predvsem vpliv koncentracije na potrošnika.

 

Urad  je pri odločitvi o soglasju k priglašeni koncentraciji upošteval tudi navedbe Pivovarne Laško, da bodo pozitivni (sinergijski) učinki koncentracije preneseni na potrošnike, predvsem tako, da naj bi se zagotovila ustrezna izbira in pa razmerje med ceno in kvaliteto.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava