Izjava za javnost - Mobitel (povezetek relevantnih dejstev)

 

Urad RS za varstvo konkurence vodi pod opr. št. 3072-4/2003 postopek presoje in ugotavljanja morebitne zlorabe prevladujočega položaja na trgu mobilne telefonije proti družbi Mobitel d.d.

 

Povzetek relevantnih dejstev, ki ga je Urad izdal dne 18. 1. 2005, sam po sebi ne prejudicira vsebine odločbe, kljub temu, da ugotovitve Urada lahko nakazujejo končno odločitev, vendar ne gre spregledati dejstva, da imajo stranke pravico, da se v 20 dnevnem roku izjavijo o ugotovljenih relevantnih dejstvih in predložijo dokaze, kar bo Urad upošteval pri končni odločitvi oziroma izdaji odločbe.

 

Urad želi poudariti, da izdaja Povzetka relevantnih dejstev v navedenem primeru pomeni procesno dejanje v skladu s tretjim odstavkom 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki je namenjeno zagotavljanju oziroma omogočanju strankam, da se pred izdajo seznanijo in izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe v zadevi. V prvi vrsti je izdaja dokumenta namenjena komunikaciji med Uradom in strankami postopka, Urad pa ne more vplivati na razkrivanje, razmnoževanje in komentiranje vsebine zadevnega dokumenta v sredstvih javnega obveščanja.

 

Zloraba prevladujočega položaja se ugotovi s pravnomočno odločbo. Ker postopek še ni končan in odločba še ni izdana, so morebitna zatrjevanja o ugotovljenih zlorabah netočna in nepravilna.

 

Urad mora ponovno poudariti, da se postopek ugotavljanja morebitne zlorabe prevladujočega položaja, ki še ni končan, vodi proti gospodarski družbi Mobitel d.d. in da zato ni mogoče napačno sklepati o neposredni povezavi tega postopka z zahtevkom, ki ga je na Republiko Slovenijo naslovila družba Western Wireless International d.o.o.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava