Izjava za javnost - Mobitel (izpolnjevanje zavez)

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 25. 4. 2006 s strani družbe Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana, prejel poročilo o izpolnjevanju zavez iz 2. točke izreka delne odločbe opr. št. 3072-4/03-184 z dne 13. 6. 2005. Urad je skrbno preučil poročilo in ugotovil, da družba Mobitel d.d. v celoti izvršuje oziroma izvaja vse zaveze iz 2. točke izreka delne odločbe, pri čemer izvrševanje zavez na upoštevnem trgu mobilne govorne telefonije zagotavlja pogoje za večjo migracijo uporabnikov med posameznimi ponudniki storitev mobilne telefonije. Najvidnejši učinki zavez se po oceni Urada odražajo v skrajšanju povprečne dobe vezave naročnika pri družbi Mobitel d.d., ki se je v času od 1. 4. 2005 do 12. 4. 2006, znižala za več kot 40%, in sedaj znaša manj kot 10 mesecev.

 

Urad sklepno ugotavlja, da je družba Mobitel d.d. v opazovanem obdobju izpolnjevala vse zaveze iz 2. točke izreka delne odločbe opr. št. 3072-4/03-184 z dne 13. 6. 2005 ter da učinki zavez na trgu dosegajo cilje, ki jih je Urad zasledoval ob sprejetju zavez. Vsled navedenega bo Urad sprejete zaveze obdržal v veljavi in spremljal njihovo izvajanje do izteka roka, določenega za izvajanje zavez.

 

Andrej Plahutnik, direktor

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava