APEK in UVK podpisala Protokol o sodelovanju

Sporočilo za javnost

Usklajen pristop k varstvu učinkovite konkurence na področju elektronskih komunikacijskih storitev

Strokovnjaki obeh ustanov bodo združili znanje v novo ustanovljeni Koordinacijski skupini za elektronske komunikacije

 

Sodelovanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije in Urada za varstvo konkurence z namero sinergije znanj in pristojnosti stopa v novo obdobje. Direktorja mag. Tomaž Simonič z APEK-a in Jani Soršak z UVK-ja sta podpisala Protokol o sodelovanju na področju elektronskih komunikacij. V okviru poglobljenega in intenziviranega sodelovanja bodo strokovnjaki obeh ustanov združili znanja z namenom zagotavljanja učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij.

 

Direktorja Urada RS za varstvo konkurence (UVK) Jani Soršak in Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) mag. Tomaž Simonič sta z namenom nadgradnje izvrševanja svojih poslanstev na trgu elektronskih komunikacij danes podpisala Protokol o sodelovanju. Osrednja pozornost nove dimenzije sodelovanja obeh organov bo namenjena vprašanjem varstva učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij.

 

Protokol bo skladno z evropskim zakonodajnim okvirom omogočil še učinkovitejšo koordinacijo dela in poenotenje delovanja, vanj pa so implementirane tudi dobre prakse drugih držav članic Evropske unije..»Protokol je še posebej dobrodošel v času gospodarske krize, ko so konkurenca na trgu in potrošniki še posebej ranljivi, operaterji s prevladujočim položajem pa še bolj nagnjeni k izrivanju konkurentov s trga,« pomen Protokola v luči trenutnih razmer na trgu pojasnjuje direktor Apeka mag. Tomaž Simonič.

 

Osrednja točka novo podpisanega protokola je ustanovitev Koordinacijske skupine za elektronske komunikacije, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki obeh organov. »Skrbela bo za medsebojno opozarjanje na težave na trgu, za usklajenost praks med organoma ter za izmenjave metod, izračunov in modelov, potrebnih za odkrivanje in preprečevanje protikonkurenčnih ravnanj operaterjev na trgu elektronskih komunikacij,« glavne naloge skupine pojasnjuje direktor UVK Jani Soršak. Tako bosta osrednja državna organa na področju regulacije elektronskih komunikacij in varstva konkurence še povečala svojo učinkovitost delovanja, od katere bodo največ imeli končni uporabniki, ki so odvisni od kakovosti ponudbe na trgu.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava