Agencija zaključila raziskavo knjižnega trga leposlovja

AVK je opravil raziskavo knjižnega trga (leposlovja) zaradi več prijav, ki so nakazovale na domnevno kartelno dogovarjanje med založniki, zlorabo prevladujočega položaja in oblastno omejevanje pri dodeljevanju subvencij s strani javnih institucij založnikom. AVK je v raziskavi ugotovil, da na trgu delujejo številni založniki, da pa je med njimi nekaj večjih, ki obvladujejo trg predvsem zaradi prednosti v vertikalni povezanosti, saj imajo v lasti verige fizičnih knjigarn (skupina Mladinska knjiga z istoimenskimi knjigarnami in Učila International s knjigarnami Felix). Ostale založbe navajajo, da morajo zato, da se približajo kupcem, skleniti dogovor o zastopanju v fizičnih knjigarnah predvsem s tema dvema knjigotrškima mrežama. Večina založb ima sicer urejeno tudi spletno prodajo, ki pa za uspeh na trgu praviloma ne zadošča. 

Na področju založništva so najpomembnejše založbe Mladinska knjiga založba skupaj z lastniško povezano Cankarjevo založbo, sledita založbi Beletrina in Učila International. Knjižnice menijo, da nobena od založb nima prevladujočega položaja, zaradi česar bi izrivale ali omejevale druge založbe. Imajo pa večje založbe prednost, da so pogosteje v stiku s knjižnicami, saj jih njihovi prodajni zastopniki obiskujejo pogosteje in jim tako bolj pogosto predstavljajo novosti na knjižnem trgu. Kar nekaj knjižnic ima sklenjene pogodbe na ključ, s čimer se s posamezno založbo dogovorijo o nakupu določenega gradiva po katalogu vnaprej. Največ knjižnic ima tovrstno pogodbo sklenjeno z založbo Beletrina. Vendar pa knjižnice dodajajo, da je dogovor okviren, da je tako dogovorjena vrednost kot izbrana vrsta gradiva okvirna in da pogodbe ni treba realizirati v celoti, saj za to ni penalov. Nekatere knjižnice imajo sklenjenih več tovrstnih pogodb, ki jih lahko predlaga vsaka založba, zato AVK tega glede na razpoložljive podatke ne ocenjuje kot konkurenčno pravno sporno.

Večjo težavo vidijo knjižnice v spletnem portalu Biblos, ki ga upravlja založba Beletrina. Biblos je edini portal za izposojo e-knjig v Sloveniji in je bil postavljen s pomočjo Ministrstva za kulturo. Slednje knjižnicam namenja sredstva za nakup knjižničnega gradiva, pri čemer so knjižnice dolžne del sredstev nameniti nakupu e-gradiva. Knjižnice navajajo, da skoraj polovico tega zneska, namenjenega nakupu e-gradiva, namenijo obveznemu plačilu uporabnine portala Biblos, hkrati pa večino e-gradiva oziroma licenc kupijo pri njemu. Tako gre večina javnih sredstev, namenjenih nakupu e-gradiva enemu ponudniku – založbi Beletrina. Knjižnice poudarjajo, da bi želele več izbire pri porabi denarja za e-gradivo, vendar alternativnega ponudnika ni na vidiku. Ustanovitev in delovanje alternativnega portala je tako prepuščeno negotovi zasebni pobudi.

AVK je pregledal tudi nekatere razpise JAK, na katere so ga opozorili prijavitelji, in ugotovil, da navkljub transparentnemu ravnanju JAK realizacija sofinanciranja 4-letnih knjižnih programov ni v prid razvoju konkurence na knjižnem trgu. Že iz javno objavljenih rezultatov je namreč razvidno, da sredstva iz tega razpisa prejema zaključeno število založb z enakomernim financiranjem v celotnem obdobju 2015-2019, kar pomeni, da je stopnja konkurence v tem segmentu dokaj omejena. Kot največji posamezni prejemnik se izkazuje založba Beletrina, kot največje povezano podjetje pa skupina Mladinska knjiga skupaj s Cankarjevo založbo. Že razpisni pogoji so oblikovani tako, da lahko se lahko prijavijo le založbe z največ referencami, ki jih lahko izpolnjujejo le največje založbe, točke po nakvantificiranih kriterijih pa dodeljuje strokovna komisija. Rezultati izbranih prejemnikov kažejo na enako razvrstitev prejemnikov kot v preteklem razpisu in skoraj identično višino dodeljenih sredstev po posameznih letih. Ker so največje založbe stalne prejemnice sredstev, s tem pridobivajo dodatne reference in jim je zato omogočen lažji razvoj. Medtem manjše založbe brez ustreznega sofinanciranja oziroma pomoči reference tako bistveno težje dosežejo le z lastnimi sredstvi. 

Na koncu naj omenimo še sestavo Sveta JAK, v katerem je eden od članov direktor založbe Beletrina. AVK smatra, da lahko tovrstno sodelovanje JAK in enega izmed največjih prejemnikov javnih sredstev lahko poraja dvome v transparentno in uravnoteženo dodeljevanje javnih sredstev in lahko tudi negativno vpliva na stanje konkurence na trgu. 

AVK bo izpostavljeno problematiko še naprej spremljal in po potrebi ukrepal v skladu s pooblastili.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava