Agencija prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v povezavi z denarno kaznijo zaradi oviranja preiskave, ki jo je Agencija v plačilo naložila podjetju GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: sodišče) z dne 6. 1. 2022, s katero je slednje po opravljeni javni glavni obravnavi odločilo o tožbi zoper sklep Agencije o denarni kazni v višini nekaj več kot 450.000,00 EUR zaradi oviranja preiskave, ki jo je Agencija leta 2013 izvedla v podjetju GEOPLIN d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: GEOPLIN). Sodišče je tožbo podjetja GEOPLIN v celoti zavrnilo.

Agencija je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena PDEU, ki ga je vodila zoper podjetje GEOPLIN in se je zaključil s sprejemom zavez (povezava do odločbe) po uvedbi postopka leta 2013 v podjetju GEOPLIN izvedla preiskavo. Šele drugi dan izvajanja preiskave je Agencija ugotovila, da se dokumentacija, povezana s predmetom in namenom preiskave, nahaja tudi v prostoru, ki do takrat Agenciji ni bil znan in ni bil kot relevanten izpostavljen s strani predstavnikov podjetja GEOPLIN, kar pomeni, da dokumentacija v tem prostoru Agenciji ni bila dostopna kar 26 ur od začetka preiskave. Agencija je navedeno štela kot kršitev sodelovalne dolžnosti podjetja in je podjetju GEOPLIN leta 2018  izrekla denarno kazen zaradi oviranja preiskave.    

Sodišče je v sodbi poudarilo, da vsebina sodelovalne dolžnosti podjetja pri preiskavi ne predstavlja zgolj pasivnega dopuščanja preiskave, temveč zahteva aktivno sodelovanje podjetja, kar pomeni, da mora podjetje pooblaščenim osebam dejavno pomagati pri iskanju želenih podatkov in dokumentov. Golo omogočanje dostopa do prostorov in dokumentacije ter popolno pasivnost podjetja pri iskanju želenega pa je treba razumeti kot zavračanje sodelovanja in s tem oviranje preiskave. Preiskovano podjetje mora samo vedeti, kaj je glede na predmet in namen preiskave relevantno za preiskavo in identificirati za preiskavo relevantno dokumentacijo in prostore, saj Agencija sama ne more vedeti, s katerimi dokumenti podjetje sploh razpolaga.

Agencija je sklep o denarni kazni zaradi oviranja preiskave izdala na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPOmK-1, ker je podjetje GEOPLIN oviralo pooblaščene osebe pri izvajanju pooblastil iz drugega odstavka 29. člena ZPOmK-1, v skladu s katerim lahko Agencija odmeri denarno kazen v višini do enega odstotka letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. Odmerjena denarna kazen (nekaj več kot 450.000,00 EUR) predstavlja 0,10 odstotka letnega prometa podjetja v predhodnem letu in je tako primerna in sorazmerna ravnanju podjetja GEOPLIN, je še izpostavilo sodišče.

Pritožba zoper sodbo ni dopustna. 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava