Agencija predlaga ureditev informiranja potrošnikov glede maloprodajnih cen pogonskih goriv

Agencija je v medijih zasledila, da nekateri ponudniki pogonskih goriv ne objavljajo cen na informacijskih panojih ob bencinskih servisih, zato ponovno pojasnjuje svoje stališče v zvezi s tem. 

Agencija je že v raziskavi iz leta 2017 ugotovila, da so nekateri ponudniki po deregulaciji cen premium bencina (in kurilnega olja) na nekaterih bencinskih servisih prenehali objavljati cene pogonskih goriv (bencinov in dizla) na informacijskih panojih ob posameznem bencinskem servisu. Sicer so kasneje nekateri ponudniki ponovno pričeli z objavo cen na informacijskih panojih, drugi ponudniki pa cen še danes ne objavljajo oziroma samo na nekaterih bencinskih servisih. Agencija je navedla, da transparentno obveščanje potrošnikov o cenah pogonskih goriv, torej popolna informiranost potrošnikov, vodi v bolj racionalno potrošniško obnašanje, s tem pa pomembno prispeva k razvoju čim bolj konkurenčnega okolja na tem trgu. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah ima po mnenju Agencije znatne koristi za kakovosten razvoj konkurence, kar se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor spadajo pogonska goriva. Večja kot je informiranost potrošnikov, manjša je možnost protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov, kamor spada tiho dogovarjanje o cenah. 

Agencija je v raziskavi posebej poudarila, da bi bilo dobro za razvoj konkurence, če bi pristojno ministrstvo zavezalo ponudnike pogonskih goriv na maloprodajnem trgu na način, da bi sistemsko uredilo: 
1) Zahtevo po javni objavi cen pogonskih goriv na informacijskih tablah oziroma panojih ob posameznem bencinskem servisu (lahko z minimalno predpisano velikostjo znakov) - ni urejeno; 
2) Ažurno poročanje ponudnikov pogonskih goriv in sicer o cenah posameznih goriv po posameznih bencinskih servisih z jasno navedeno obvezno periodiko spreminjanja cen dereguliranih proizvodov na določen dan in uro v tednu - delno urejeno: Trenutno morajo v skadu z Odredbo o podatkih, ki jih morajo distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu, ponudniki javiti spremembo najmanj uro pred spremembo, kar je neustrezno. Cena goriva se trenutno lahko spreminja vsako uro, kar predstavlja možnost neupravičenih in potencialno manipulativnih nihanj cen goriv vsako uro. Primernejša rešitev je največ 1x dnevno povišanje cen in neomejeno zniževanje cen, kot je to urejeno v Avstriji.
3) Razviti ustrezne spletne in mobilne aplikacije - delno urejeno: Navkljub spletni strani goriva.si to ni zadovoljiva rešitev za voznike na poti. Manjka (uradna) mobilna aplikacija z možnostjo razvrstitve bencinskih servisov od najcenejšega do najdražjega za posamezno vrsto goriva v željenem radiju.

Agencija še poudarja, da je navajanje Agencije (AVK) v medijih kot organa, ki bo bedel nad potencialnim protikonkurenčnim obnašanjem ponudnikov naftnih derivatov, lahko zavajujoče. Agencija je z opozorili na osnovi izvedene raziskave jasno izrazila svoje pomisleke v zvezi z deregulacijo cen preostalih dveh pogonskih goriv izven AC in s tem ravnala preventivno. Po deregulaciji pa lahko deluje Agencija le še v okviru svojih pristojnosti, kot izhajajo iz zakonodaje s področja varstva konkurence (zlasti ugotavljanje prepovedanih omejevalnih sporazumov med podjetji in zlorabe prevladujočega položaja podjetja na trgu). Ti postopki pa so praviloma zaradi svoje kompleksne narave dolgotrajni in niso namenjeni takojšnjemu blaženju posledic kratkotrajnega nihanja cen. Agencija bo vsekakor spremljala razmere na predmetnem trgu tudi v bodoče in po potrebi ukrepala v skladu s svojimi pooblastili.
 

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava