Agencija odobrila koncentracijo podjetij, ki se nanaša na prevzem dejavnosti izdajanja TV programov Sport Klub

Javna agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 21. 10. 2021 izdala odločbo, s katero je odločila, da prevzemu dejavnosti izdajanja TV programov Sport Klub s strani podjetij v skupini United Group ne nasprotuje in da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

V prvotnem postopku presoje koncentracije je Agencija sprva izdala odločbo, s katero je odločila, da koncentracija ni skladna s pravili konkurence in jo prepovedala. Stranka postopka je zoper navedeno odločbo vložila tožbo na Upravno sodišče RS, ki je odločbo razveljavilo in postopek vrnilo Agenciji v ponovno odločanje. 

V ponovnem postopku presoje koncentracije je Agencija v skladu z določili Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij upoštevala trenutne razmere na trgu, ki so se v času od izdaje prve odločbe, bistveno spremenile. Julija 2020 so se v Sloveniji začeli predvajati športni TV programi Arena sport, ki jih izdaja nov konkurent, skupina Arena. Operaterji Telekom, T-2 in A1, ki so največji konkurenti z združenim podjetjem povezanega operaterja Telemach na maloprodajnem trgu dobave TV programov, so prenehali predvajati TV programe Sport Klub v svojih programskih shemah, namesto njih pa predvajajo TV programe Arena sport. Agencija je tekom ponovnega postopka na podlagi informacij, ki jih je prejela od konkurentov in kupcev združenega podjetja ter na podlagi raziskave preferenc končnih potrošnikov, ki jo je za Agencijo izvedlo zunanje podjetje, ugotovila, da koncentracija zaradi razvoja trga na vertikalno povezanih trgih ne vzbuja več konkurenčno pravnih pomislekov, zato se je Agencija odločila, da koncentraciji ne bo nasprotovala. Razlogi za takšno odločitev so med drugim zlasti v tem, da (i) je na trg vstopil nov konkurent, ki razpolaga s širokim portfeljem pravic za predvajanje športnih dogodkov, ki so zanimivi za gledalce, (ii) trije od štirih največjih operaterjev ne predvajajo več TV programov Sport Klub, temveč imajo v programskih shemah TV programe ARENA Sport, (iii) v tem obdobju ni prišlo do znatnega prehoda naročnikov od operaterjev Telekom, T-2 in A1 k Telemachu ali drugim operaterjem, ki imajo TV programe Sport Klub v svojih programskih shemah, in (iv) je raziskava preferenc končnih potrošnikov pokazala, da povprečni slovenski gledalci ne bi menjali operaterja, če njihov obstoječi operater ne bi imel v programskih shemah TV programov Sport Klub.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava