Agencija je uspela z zahtevkom za revizijo zoper postopek javnega naročanja »NADGRADNJA MICROSOFT DYNAMICS AX (ERP AX 2012 R3)« naročnika INFORMATIKA d.d.

Agencija je dne 23. 3. 2021 pri naročniku INFORMATIKA d.d. kot zagovornik javnega interesa vložila zahtevek za revizijo v postopku oddaje javnega naročanja št. JN 007642/2020 za »NADGRADNJA MICROSOFT DYNAMICS AX (ERP AX 2012 R3)«. Naročnik INFORMATIKA d.d. je obvestilo o javnem naročilu za nadgradnjo Microsoft Dynamics AX (ERP AX 2012 R3) na portalu javnih naročil objavil dne 8. 12. 2020 pod št. JN 007642/2020-B01 in v Uradnem listu EU dne 9. 12. 2020 pod št. 2021/S 006-010030. 

Naročnik INFORMATIKA d.d. je dne 31. 3. 2021 zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek javnega naročila.

Ob pregledu razpisne dokumentacije javnega naročila je Agencija ugotovila, da je naročnik INFORMATIKA d.d. med pogoje za sodelovanje uvrstil referenčno zahtevo po izkušnjah s področja energetike, referenčno zahtevo po izkušnjah z območja Slovenije in zahtevo po 20 zaposlenih specialistih v letu 2019. Po mnenju Agencije so navedene zahteve sporne, saj ne temeljijo na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah naročnika, zato predstavljajo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen Zakona o javnem naročanju). Naročnik je s spornim omejevanjem zožil že tako ozek krog potencialnih ponudnikov in brez upravičenih razlogov potencialnim ponudnikom odrekel sodelovanje pri javnem naročilu. Naročnik je po mnenju Agencije, s tem ko je referenčne izkušnje omejil na območje Slovenije, dejansko krajevno diskriminiral ponudnike. Ni namreč mogoče najti utemeljenih razlogov, zakaj ponudniki pri predmetnem naročilu niso smeli uveljavljati referenc, pridobljenih izven Slovenije kot tudi ne, zakaj ponudniki niso smeli uveljavljati izkušenj z drugih področij, v kolikor bi storitev, ki je bila dobavljena v take države oziroma na takšna področja, izpolnjevala vse zahteve, ki jih mora izpolnjevati tudi za predmetno naročilo in je bila uporabljena za enak namen, kot ga zasleduje naročnik. Po mnenju Agencije se namreč implementacija sistema, ki je predmet javnega naročila, na področju energetike bistveno ne razlikuje od implementacije sistema na drugih področjih, zato tudi ta zahteva naročnika ni utemeljena. V zvezi z naročnikovo zahtevo po 20 zaposlenih specialistih v letu 2019, Agencija izpostavlja, da je naročnik zahtevo določil za nazaj, medtem ko primerljive zahteve naročnik ni določil za čas izvajanja javnega naročila, kar bi postavljeno zahtevo upravičevalo. Agencija tako meni, da zahteva ni sorazmerna in povezana s predmetom naročila. 

Naročnik INFORMATIKA d.d. bi mogel in moral ustrezen standard izvajanja storitev zagotoviti z drugimi ukrepi, ki ne bi pomenili onemogočanja sodelovanja potencialnim ponudnikom. Prav tako je po mnenju Agencije naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen Zakona o javnem naročanju), ki je tesno povezano z načelom zagotavljanja konkurence, in načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3).

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava