Agencija je izvedla raziskavo sektorja motornih vozil

Agencija je konec leta 2018 zaključila raziskavo sektorja motornih vozil, saj je iz prejšnjih postopkov in zbranih podatkov na trgu zaznala okoliščine, ki kažejo na verjetnost omejevanja konkurence proizvajalcev vozil, ki bi lahko onemogočala neodvisne serviserje pri opravljanju servisnih storitev vozil v garancijski dobi, s katerimi garancija na vozilu ne bi bila prekinjena. S tem je onemogočeno enakovredno nastopanje avtoserviserjem na trgu, kar prepoveduje Uredba EU št. 461/2010 o skupinski izjemi za motorna vozila, ki neodvisnim serviserjem zagotavlja, da lahko servisirajo vozila tudi v času tovarniške garancije, prav tako kot pooblaščeni serviserji določenega proizvajalca, ob tem pa ne sme biti ogrožena tovarniška garancija, če avtoserviser upošteva tovarniške normative in standarde, predpisane s strani proizvajalca vozila.

 

Agencija je s predmetno raziskavo preverjala stališča obeh strani, tako proizvajalcev in generalnih zastopnikov avtomobilskih znamk, skupaj s pooblaščenimi servisi, kot tudi neodvisnih serviserjev, in sicer  z namenom pridobitve podatkov o stanju na predmetnem trgu. Ob tem je Agencija želela preveriti predvsem  ali obstajajo sistematična kršenja zagotavljanja tehničnih informacij, navodil, dostopa do izobraževanj in rezervnih delov v zvezi s servisiranjem vozil posameznih znamk, do katerih morajo imeti neodvisni servisi dostop pod enakimi pogoji kot pooblaščeni serviserji, s čimer se zagotavljajo enaki pogoji za obe vrsti serviserjev.

 

Glede na pretekle izkušnje Agencije, ko je po prijavi nekaterih neodvisnih servisov uvedla postopke ugotavljanja omejevanja konkurence na trgu servisiranja motornih vozil proti podjetjema Hyundai Avto Trade d.o.o. in Renault Nissan Slovenija d.o.o., je Agencija preverila tudi obnašanje drugih znamk oziroma zastopnikov.

 

Iz pridobljenih podatkov izhaja, da neodvisni servisi v povprečju opravijo zelo malo servisnih storitev v garancijski dobi (tovrstni servisi  v povprečju predstavljajo 2 do 5 % vseh prihodkov neodvisnih serviserjev), saj se po navedbah neodvisnih serviserjev lastniki vozil redko odločajo za servisiranje pri nepooblaščenem servisu, čemur po mnenju Agencije predvidoma botruje tako strah lastnikov vozil pred nezmožnostjo naknadnega uveljavljanja garancije pri pooblaščenem serviserju ali zastopniku kot tudi slabša informiranosti o tej možnosti. Po analizi dokumentacije (servisne knjižice, izpisi garancijskih pogojev ipd.), ki jo je Agencija pridobila od zastopnikov/prodajalcev vozil, Agencija ugotavlja, da so določila v tej dokumentaciji, ki jo izdajajo proizvajalci/zastopniki, pogosto nejasna ali celo zavajajoča, saj lastnikom ne nudi dovolj jasnih in pravilnih informacij o možnostih vzdrževanja garancije. Zapisi v pregledani dokumentaciji (ki jo prejmejo lastniki vozil, npr. garancijske knjižnice ali navodila za uporabo) na več mestih večkrat vsebujejo dikcije, ki nakazujejo na nujnost servisiranja vozila na pooblaščenem servisu kot pogoj za uveljavljanje garancije. S tem pa  se po mnenju Agencije lahko ustvarja negotovost in strah pri lastnikih vozil glede uveljavljanja garancije ob servisiranju na nepooblaščenih servisih.

 

Neodvisni servisi sicer ne poročajo o množičnih dejanskih zavračanjih garancij zaradi servisiranja vozila na nepooblaščenem servisu, kar pa še ne pomeni, da omejevanja konkurence na tem trgu ni. Glede na ugotovitve Agencije v večini primerov že nakazovanje na morebitno izgubo garancije oziroma opozorila pred opravljanjem servisa glede izgube garancije lahko povzročijo zadosten strah pri potrošnikih, da se ne odločajo za opravljanje servisnih storitev pri nepooblaščenih serviserjih. Nekaj zbranih primerov vendarle kaže na to, da na tem trgu obstajajo pritiski zastopnikov in pooblaščenih servisov na potrošnike in neodvisne servise glede nepriznavanja garancije po opravljeni servisni storitvi na neodvisnem servisu. Rezultat je izrazito neuravnoteženo izvajanje servisov v garancijski dobi pri pooblaščenih v razmerju do neodvisnih serviserjev. Možno je sicer razumeti višjo stopnji zaupanja v kakovost izvedenih servisnih storitev pri pooblaščenih servisih proizvajalcev vozil, vendar pa Agencija ocenjuje, da se večina lastnikov vozil niti ne zaveda možnosti opravljanja servisa v garancijski dobi tudi na neodvisnem servisu brez izgube garancijskih pravic.

 

Nezaupno različico poročila o sektorski raziskavi bo Agencija objavila v kratkem.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava