Agencija je izdala sklep o ustavitvi v postopku ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 podjetji Venis izobraževanja, d.o.o., in Pob, prevoz oseb in blaga, d.o.o.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 5. 10. 2022 s sklepom ustavila postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) zoper podjetji Venis izobraževanja d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Venis), in Pob, prevoz oseb in blaga, d.o.o. Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Pob).

Agencija je postopek proti podjetjema uvedla 2. 8. 2021, na podlagi prijave, iz katere je izhajala verjetnost, da da naj bi se podjetji Venis in Pob dogovarjali o cenah tečajev poklicnega usposabljanja za pridobitev certifikata ADR. Agencija je po prejemu prijave preverila navedbe iz prijave ter po odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani izvedla hišno preiskavo v podjetjih Venis in Pob, po preiskavi pa tako na podjetji Venis in Pob, kot tudi na ostale izbrane izvajalce usposabljanj ADR naslovila še zahteve za posredovanje podatkov in opravila druge aktivnosti, med drugim je s strankama postopka izvedla tudi ustno obravnavo. 

Na podlagi tako zbranih informacij Agencija ni odkrila dodatnih informacij ali dokazov, ki bi dodatno podpirali trditve iz prijave. Karteli so namreč praviloma skrivni dogovori, v zvezi s katerimi je možnost pridobitve neposrednih (listinskih) dokazov majhna, in je zato treba o njih najpogosteje sklepati na podlagi indicev in posrednih (listinskih) dokazov. Čeprav je nesporno, da je med strankami postopka potekala komunikacija, je nezakonitost komunikacije med konkurenti treba dokazati; zbrani dokazi pa tega ne izkazujejo zadovoljivo. 

ZPOmK-1 v 40. členu omogoča ustavitev postopka ugotavljanja kršitve s sklepom, v primeru, da Agencija ugotovi, da le-ta ni smotrn. Eden od kriterijev ugotavljanja smotrnost postopka je tudi obstoj sorazmernosti med obsegom nadaljnje preiskave, ki bi bila potrebna za ugotovitev obstoja kršitve, in verjetnostjo, da se obstoj kršitve dokaže. V predmetni zadevi je Agencija ugotovila, da takšna sorazmernost ne obstoji, saj se je Agencija poslužila že praktično vseh preiskovalnih instrumentov, ki so ji na voljo, in ocenjuje za malo verjetno, da bi ob nadaljevanju postopka uspela pridobiti dodatne dokaze, ki bi prestali sodno presojo.

Agencija na tem mestu pojasnjuje še, da sklep o ustavitvi postopka ni meritorna odločitev v zadevi, kar pomeni, da Agencija s takim sklepom ne ugotovi, da podjetje z določenim ravnanjem ni kršilo določb ZPOmK-1, temveč zgolj, da ni več pogojev za nadaljnje vodenje postopka po uradni dolžnosti. Sklep o ustavitvi postopka tako ne postane meritorno pravnomočen in ne preprečuje ponovnega začetka postopka v primeru, da Agencija pridobi dodatne dokaze. 

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava