Agencija je izdala odločbo s katero je ugotovila, da so podjetja MLIN KOROŠEC d.o.o., MLINOPEK d.d. Murska Sobota, MLINOTEST d.d., Panvita d.o.o. in ŽITO d.o.o. kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 22. 12. 2022 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da so se podjetja MLIN KOROŠEC mlin, trgovina in gostinstvo d.o.o., MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, MLINOTEST Živilska industrija d.d., Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o., ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., dogovorila in si izmenjala informacije o odkupni ceni pšenice in po tem tudi usklajeno ravnala pri določanju odkupnih cen pšenice, in sicer podjetja ŽITO d.o.o., MLINOTEST d.d., MLINOPEK d.d. Murska Sobota in Panvita d.o.o. v obdobju do 6. 7. 2020 do vsaj 13. 10. 2020, podjetje MLIN KOROŠEC pa v obdobju od 6. 7. 2020 in vsaj do 6. 11. 2020, s čemer so omenjena podjetja neposredno ali posredno določala odkupne cene za pšenico.

Agencija je v odločbi ugotovila, da so se stranke postopka 6. 7. 2020 sestale na neformalnem sestanku in se dogovorile ter si izmenjale informacije o odkupni ceni pšenice v letu 2020. Stranke postopka so po sestanku tudi sprejele cenike, v katerih so vse določile enake odkupne cene za posamezne kakovostne razrede pšenice oziroma so določile odkupne cene, ki se med seboj razlikujejo zgolj minimalno.

Vse navedeno predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije oziroma na znatnem delu notranjega trga, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami Evropske unije. S tem so navedena podjetja kršila prvi odstavek 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ZPOmK-1 in prvi odstavek 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Stranke postopka so ugotovitvam Agencije ves čas postopka nasprotovale in zatrjevale, da s svojimi ravnanji niso kršile pravil varstva konkurence in da so očitki Agencije o omejevanju konkurence neutemeljeni.

Odločba Agencije še ni pravnomočna, saj imajo stranke postopka zoper njo pravico do sodnega varstva. O morebitnih tožbah zoper upravne odločbe Agencije odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava