Agencija je izdala odločbo in sklep v zadevi omejevalnega sporazuma med šolami vožnje v Posavju

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je z odločbo ugotovila, da so podjetja Posavc d.o.o., Bogdan Petrišič s.p., Anton Prah s.p., Selko d.o.o. in Alfa-B d.o.o. kršila 6. člen ZPOmK-1.

 

Omenjena podjetja so se sporazumela oziroma usklajeno ravnala pri določanju cene za uro vožnje praktičnega usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja vozil kategorije A, A1, A2, AM ter B na območju IC Krško tako, da so istočasno oziroma v krajšem časovnem obdobju, in sicer med dnem 1.5.2018 in dnem 25.5.2018, določila enake oziroma podobne cene za uro vožnje za navedene kategorije vozniških izpitov. Agencija je ugotovila, da je edina verjetna razlaga takšnega obnašanja obstoj sporazuma oziroma usklajenega ravnanja med navedenimi podjetji, da si pri ponujanju svojih storitev ne bodo konkurirala. Namreč, tako časovno (štiri podjetja dne 1.5.2018 in eno dne 25.5.2018) in po višini (identične cene, razen pri kategoriji A1 podjetja Posavc d.o.o., ki ima za 1 evro nižjo ceno) usklajen dvig cen ni posledica ekonomskih razmer ali tržne strukture, ki bi narekovala takšno zavestno vzporedno obnašanje, ampak je obravnavano ravnanje posledica zavestno usklajene (conscious parallelism) in v omejevanje oziroma popolno izključitev konkurence med omenjenimi podjetji usmerjene volje, za kar pa ne obstaja nobena druga verjetna razlaga.

 

S tem so navedena podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene, kar predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na ozemlju Republike Slovenije, kar predstavlja kršitev 6. člena ZPOmK-1. Posledično pa je bila zaradi ravnanj podjetij cena storitev višja, kot bi bila sicer v pogojih učinkovite konkurence, s čimer je izkazana tudi škoda za potrošnike.

 

Ker je Agencija ugotovila, da podjetje Inti Prah d.o.o. ni kršilo določb ZPOmK-1, je postopek zoper omenjeno podjetje s sklepom ustavila.

 

Odločba in sklep še nista pravnomočna.

 

Izrek odločbe je dosegljiv na tej povezavi.

 

 

 

 

Nazaj na seznam
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava