Slovenski dan varstva konkurence 2017

Ljubljana, 28. september 2017

Uvodni nagovor: Andrej Matvoz, direktor Agencije

 

Panel 1:               Ugotavljanje zadostne stopnje škodljivosti za konkurenco pri obravnavi omejevalnih ravnanj

 

Harald Mische,  Evropska komisija

Miro Prek, Splošno sodišče Evropske unije (EGC)

 

Praksa nacionalnih organov in pristojnih sodišč v državah članicah

Moderator: Andrej Fatur (Odvetniška družba Fatur)

 

• Bojan Tavčar, AVK
• Aleksandra Mitić, Odvetniška družba Kavčič, Bračun & Partnerji
• Martin Dekleva, Upravno sodišče
• Matteo Negrinotti, AGCM, Italija
• Michaela Nosa, Urad za varstvo konkurence, Slovaška

 

Razprava

 

Panel 2:               Vpliv manjšinskega deleža in navzkrižnega članstva v organih odločanja in nadzora na učinkovito konkurenco

Moderator: Gorazd Podbevšek, RPM

 

• Gorazd Podbevšek, RPM – Splošni okvir korporativnega upravljanja v Sloveniji
• Dr. Borut Bratina; EPF Maribor, - Vloga in delovanje nadzornih svetov  
• Dajana Muženič, AVK – Predstavitev izkušenj iz prakse AVK
• Jean Bergevin, Evropska Komisija
• Gabriealla Romano, AGCM, Italija – predstavitev nacionalnega primera 

 

Razprava