21.08.2017

Slovenski dan varstva konkurence 2017

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) bo tudi letos organizirala tradicionalno mednarodno konferenco »Slovenski dan varstva konkurence« (Slovenian Competition Day).

 

Konferenca bo letos posvečena dvema aktualnima temama in bo potekala v dveh panelih:

 

(i) Ugotavljanje zadostne stopnje škodljivosti za konkurenco pri obravnavi omejevalnih ravnanj     
Razprava bo vezana na problematiko primerov, ki jih je Agencija RS za varstvo konkurence obravnavala v preteklih letih, odločitve pa so bile v postopkih pred sodiščem v veliki meri vrnjene v ponovno odločanje, zlasti v povezavi z dokazovanjem zadostne stopnje škodljivosti za konkurenco.

 

(ii) Vpliv manjšinskega deleža in navzkrižnega članstva v organih odločanja in nadzora na učinkovito konkurenco
Manjšinski delež v drugem podjetju ima lahko negativne učinke na učinkovito konkurenco na trgu, kljub temu, da ne omogoča izvajanja kontrole. Navzkrižno članstvo članov organov odločanja in nadzora lahko namreč pomeni nevarnost za omejevanje konkurence zaradi izmenjave občutljivih informacij. Konkretna posledica navzkrižnega članstva v organih odločanja in nadzora je lahko omejevanje konkurence na trgu in posledično zmanjšana blaginja za potrošnika.
 
Konferenca bo organizirana:  
28. septembra 2017 v konferenčnih prostorih Hotela Slon,  Slovenska cesta 34, Ljubljana, 
potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku, simultano tolmačenje bo zagotovljeno.
 
Udeležba je brez kotizacije, vendar je število mest omejeno.

 

Glede na razpoložljive konferenčne kapacitete je registracija udeležencev zaključena.


Dnevni red konference