31.03.2017

AVK izvaja tržni preizkus predlaganih korektivnih ukrepov podjetja United Media Limited (UML) v okviru postopka presoje koncentracije podjetij UML in United Media Distribution (UMD)

AVK izvaja tržni preizkus predlaganih korektivnih ukrepov podjetja United Media Limited (UML)  v okviru postopka presoje koncentracije podjetij UML in United Media Distribution (UMD)

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij United Media Limited, 1 Poseidonos street, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper, in United Media Distribution S.r.l., 1-5 G-ral David Praporgescu street, 5th floor, app. 12, 2nd District, Bukarešta, Romunija, skladno s prvim odstavkom 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) prejela predlog korektivnih ukrepov, s katerimi naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Predlog korektivnih ukrepov s prilogo je v spletni povezavi na koncu besedila.

 
ZPOmK-1 v drugem odstavku 51. člena določa, da Agencija sprejme tiste korektivne ukrepe, za katere presodi, da lahko glede na naravo, obseg in verjetnost uspešne in pravočasne izvedbe odpravijo resen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija se je zaradi preveritve ustreznosti predloženih korektivnih ukrepov ter zagotavljanja preglednosti in uspešnega posvetovanja s tretjimi osebami odločila opraviti tržni preizkus predloženih korektivnih ukrepov.

 

Vse zainteresirane udeležence na veleprodajnem trgu dobave športnih TV programov naprošamo, da Agenciji posredujejo:

 

1. Mnenje, predloge in komentarje glede predloga korektivnega ukrepa.
2. Predlog morebitnih drugih ukrepov, ki bi bili po njihovem mnenju primerni za odpravo suma o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence.

 
Prosimo vas, da nam odgovore posredujete najkasneje do 19. 4. 2017 na elektronski naslov gp.avk(at)gov.si  oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom št. zadeve 3061-8/2013.
 

Za vaše sodelovanje in posredovane podatke se vam zahvaljujemo.
 

 

Javna agencija RS za varstvo konkurence

 

 

Obvestilo o predlogu korektivnega ukrepa in poziv k dajanju pripomb

Predlog korektivnega ukrepa

Priloga k predlogu korektivnega ukrepa