Datum objave: 01.07.2009

 

Infond Holding

Mercator

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 2. 6. 2009 na podlagi drugega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) proti družbi Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2A, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Infond Holding d.d.), na podlagi 45. člena ZPOmK-1 po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije družb Infond Holding d.d. in Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator d.d.), s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja, ki bi morala koncentracijo priglasiti Uradu, niso priglasila.

Družba Infond Holding d.d. ima preko družb, v katerih izvaja kontrolo, skupaj 1.820.141 delnic oziroma 48,34 % vseh delnic družbe Mercator d.d. z oznako MELR, kar predstavlja največji posamični delež v družbi Mercator d.d. in je zato verjetno izkazano, da bi lahko ta delež omogočal družbi Infond Holding d.d. možnost izvajanja odločilnega vpliva nad družbo Mercator d.d. Na podlagi navedenega bi družba Infond Holding d.d. v skladu s prvim odstavkom v povezavi s petim odstavkom 43. člena ZPOmK-1 morala najpozneje v 30 dneh od pridobitve kontrole nad družbo Mercator d.d. priglasiti koncentracijo Uradu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava