29.02.08

 

Papir Servis, Komunala, Flooring,
Terca, First
Gorenjski tisk

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 29. 2. 2008 izdal po uradni dolžnosti sklep o uvedbi postopka na podlagi 23. člena v povezavi z 11. in 12. členom ZPOmK zaradi opustitve priglasitve domnevne koncentracije in presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, do katere naj bi prišlo na podlagi skupnega nadzora družb Papir Servis, podjetje za predelavo odpadkov, d.d., Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, Komunala, komunalno podjetje, d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, Flooring, trgovina in storitve, d.o.o., Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana-Šentvid, Terca, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov ter promet z nepremičninami, d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert, in First, storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Baragov trg 1, 8210 Trebnje, nad družbo Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava