20.12.07

 

Infond Holding
Pivovarna Laško
Delo
 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Pivovarna Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, in Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence na podlagi 23. člena ZPOmK (v nadaljevanju: ZPOmK).

 

Omenjene družbe naj bi najpozneje dne 2. 12. 2007 pridobile skupni nadzor nad družbo VEČER časopisno založniško podjetje d.d., Svetozarevska ulica 14, 2000 Maribor, in bi skladno z 12. členom ZPOmK morale koncentracijo priglasiti Uradu najpozneje en teden po pridobitvi kontrolnega interesa. Urad je zaradi opustitve priglasitve domnevne koncentracije in izkazane verjetnosti glede neskladnosti obravnavane koncentracije s pravili konkurence, uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, na podlagi katerega bo preveril ali obstaja možnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja enega ali več podjetij, posamično ali skupno, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na upoštevnem trgu.

 

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava